Jak to w marketingu zazwyczaj bywa, wszystko musi mieć swoją ekscytującą nazwę. Nie inaczej jest w przypadku stworzonej już dobre kilka dekad temu podstawy działań marketingowych, czyli formuły 4P, która częściej w polskich realiach określana jest jako marketing mix. Marketing mix, czy jak kto woli, formuła 4P właśnie, to podejście, w ramach którego proces sprzedaży dzieli się na cztery podstawowe obszary i w tychże obszarach realizuje się konkretne działania promocyjne. Promocję rozumie się tutaj jako działania mające na celu promowanie sprzedaży, a nie tylko reklamę.

Cztery elementy formuły to:
I. Produkt (product);
II. Cena (price);
III. Dystrybucja (place);
IV. Promocja (promotion).

Można powiedzieć, że jest to swoista kompozycja marketingowa, ponieważ autonomia działań w każdym z tych obszarów musi być koordynowana w celu uzyskania synergii promocyjnej i maksymalizowania sprzedaży.

Tradycyjne podejście do marketingu mix

Przedstawione powyżej ujęcie odnosi się przede wszystkim do tradycyjnego rozumienia marketingu mix i jest ono jak najbardziej aktualne. W tym ujęciu:
• Produkt – zestaw cech i właściwości oferowanej rzeczy, które prezentują się w określony sposób i reprezentują określoną wartość dla klienta, zaspokajają określone potrzeby; zastosowanie ma też produkt rozszerzony, czyli chociażby gwarancja lub postrzeganie marki produktu;
• Cena – wydatek, jaki trzeba ponieść na uzyskanie produktu i jego elastyczność cenowa;
• Dystrybucja – dostępność produktu, sposób jego zakupu, sposób jego prezentacji w miejscu zakupu i ogólnie wszystko to, co jest określane jako kanał dystrybucji;
• Promocja – reklama towaru, sposób postrzegania producenta, sposób prowadzenia sprzedaży i wszelkie działania promocyjne, na przykład działania influencerów.

Klasyczne podejście do sprzedaży powstało w czasach, kiedy jeszcze nie mieliśmy wielu nowoczesnych narzędzi sprzedażowych, a sam produkt był poniekąd odizolowany od jego producenta czy szerszej opinii społecznej. Ujęcie to cały czas jeszcze jest ważne i skuteczne, ponieważ skupia się na jak najbardziej realnych właściwościach produktu i potrzebach nabywców. Tym niemniej, powoli zaczyna przeważać podejście nowoczesne.

Formuła 4P w ujęciu nowoczesnym

Nowoczesna kompozycja marketingowa to po prostu dostosowanie klasycznych terminów do nowej optyki. Mamy tutaj:
• Consumer value – wartość dla klienta – realizowanie potrzeb klienta ogółem, nie tylko w odniesieniu do konkretnego produktu, na przykład przez manifestacje ekologiczne;
• Cost – koszt zakupu – realna trudność i wysiłek potrzebne do zakupu, często definiowane łącznie z czasem dostawy ze sklepu internetowego czy z czasem wyszukania odpowiedniej rzeczy;
• Convenience – wygoda – komplet wrażeń związanych z zakupem, na który składa się przyjemność płynąca z procesu sprzedaży i jej cała otoczka;
• Communication – komunikacja – dwukierunkowy ekwiwalent klasycznej promocji, która tradycyjnie ma charakter jednokierunkowy; jest to zespól działań reklamowych, PR oraz promocji (media społecznościowe, influencerzy).