Dlaczego sklep internetowy to coraz popularniejsza forma sprzedaży?

Sklep internetowy to jedna z najpopularniejszych form handlu elektronicznego. Na popularność tej formy składa się kilka czynników. Po pierwsze – Internet nieustannie oferuje nam nowe, usprawniające nasze działania rozwiązania, a co za tym idzie – rozpowszechnia się także sprzedaż internetowa. Po drugie – forma ta pozwala na zaoszczędzenie kosztów związanych na przykład z wynajęciem lokalu, w którym miałaby odbywać się sprzedaż. Po trzecie – sprzedaż internetowa jest wygodniejsza niż sprzedaż osobista – można się nią zajmować w wybranych przez siebie godzinach, a wiele procesów da się zautomatyzować. Po czwarte – klienci oceniają tę formę sprzedaży lepiej, ponieważ w łatwy sposób mogą porównywać ceny i jakość produktów u wielu dostawców. Po piąte – robienie zakupów bez wychodzenia z domu pozwala na zaoszczędzenie czasu.

Jakie są wymagania prawne dotyczące założenia sklepu internetowego?

Aby założyć sklep internetowy, nie trzeba spełnić wielu wymagań. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie produkty można sprzedawać – regulują to przepisy prawa. I tak na przykład sprzedaż: leków, alkoholi, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, nasion, paliw, substancji uzależniających, środków ochrony roślin i walut jest albo znacznie utrudniona, albo niemożliwa. Wyróżnia się wiele form prowadzenia sklepu internetowego. Prowadzenia sklepu internetowego nie może się podjąć wyłącznie spółka partnerska. Sklep internetowy może więc istnieć jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Jak założyć sklep internetowy?

Sklepy internetowe zakładane przez jednoosobową działalność gospodarczą lub przez spółkę cywilną muszą zostać zarejestrowane w CEIDG. Z kolei pozostałe, wyżej wymienione formy działalności są zobligowane do rejestracji w KRS. Dodatkowo najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT należy złożyć formularz VAT-R. Dokument ten służy przedsiębiorcy do zarejestrowania się jako podatnik czynny bądź podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz VAT-R dostarcza się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wybrać formę opodatkowania sklepu internetowego?

Podatnikowi przysługuje prawo do wyboru formy opodatkowania. Musi się zdecydować na jedną z trzech form. Są to:

 • ryczałt,
 • zasady ogólne według skali podatkowej
 • podatek liniowy.

Działalność usługowa w polskim prawie jest objęta ryczałtem w wysokości 3%. Opodatkowanie sklepu internetowego ryczałtem w wysokości 3% jest zazwyczaj opłacalne, ponieważ podatek ten jest niski, a formalności związanych z jego wyborem jest niewiele. Trzeba jednak pamiętać, że wybierając tę formę opodatkowania, nie można uzyskiwać różnych przychodów (na przykład przychodów z reklamy.  Jeśli podatnikowi nie przysługuje prawo do rozliczania się z podatku dochodowego na zasadach ryczałtu, opłacalne mogą okazać się zasady ogólne. Tę formę opodatkowania wybierają zazwyczaj przedsiębiorcy, którzy nie przewidują przekroczenia pierwszego progu skali, który wynosi 85 528 złotych (przychód roczny). W przypadku opodatkowania według skali podatnik ma możliwość skorzystania z wielu ulg, są to na przykład ulga prorodzinna oraz wspólne rozliczenie z małżonkiem. Ulgi te nie przysługują osobom rozliczającym się według podatku liniowego. Jeżeli jednak sklep internetowy prowadzony będzie w formie spółki prawnej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, bądź w formie spółki komandytowo-akcyjnej, przedsiębiorstwo staje się podatnikiem podatku CIT.

Sklep internetowy z VAT czy bez VAT – co się bardziej opłaca?

W niektórych przypadkach sprzedawca jest zobligowany do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Dzieje się tak w sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych, a także towarów z akcyzą. Jednak zdecydowana większość produktów nie wymaga od sprzedawcy rejestrowania się jako podatnik VAT.

Brak rejestracji jako czynny podatnik VAT jest opłacalny w przypadku, gdy:

 • koszty działalności są zerowe,
 • koszty działalności są bardzo niskie,
 • sprzedaż kierowana jest do osób nieodliczających VAT-u,
 • sprzedaż skierowana jest do osób zwolnionych z VAT-u,
 • sprzedawane są towary własnej produkcji (na przykład rękodzieło, którego tworzenie nie wymaga zakupu drogich materiałów).

Zarejestrowanie się jako czynny podatnik VAT jest opłacalne w przypadku, gdy:

 • koszty działalności są wysokie,
 • przewiduje się wysokie nakłady na rozwój działalności,
 • sprzedawane towary pochodzą od dostawców zewnętrznych,
 • sprzedaż w dużej mierze będzie odbywać się na rzecz innych przedsiębiorstw.

Jak wyglądają składki ZUS w sklepie internetowym?

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić się do ubezpieczeń ZUS w przypadku, kiedy jego sklep internetowy będzie: jednoosobową działalnością gospodarczą, jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką cywilną jawną, spółką cywilną komandytową. Składki podstawowe, czyli bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, wynoszą aktualnie 1246,92 złotych miesięcznie. Natomiast składka z ubezpieczeniem chorobowym jest równa 1316,97 złotych miesięcznie. Obie te kwoty zawierają składkę na Fundusz Pracy. Składki na różne rodzaje ubezpieczeń przedsiębiorcy muszą rozliczać w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA). Z kolei prowadzenie sklepu internetowego w formie wieloosobowej spółki (tu: z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej) nie obliguje do uiszczania ubezpieczeń w ZUS. Wyżej wymienione spółki wieloosobowe nie podlegają bowiem ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Spółki te stają się jednak płatnikami składek wtedy, gdy zatrudniają pracowników.