E-mail marketing – czym jest?

E-mail marketing to jedna z form marketingu bezpośredniego (czyli takiego, który polega na bezpośrednich komunikatach kierowanych do pojedynczych, wybranych klientów). W formie tej do komunikacji wykorzystuje się pocztę elektroniczną. Poczta elektroniczna pomaga w planowaniu, realizacji, analizowaniu i kontroli licznych procesów. Procesami tymi są między innymi:

 • tworzenie baz adresów e-mail,
 • rozbudowywanie już istniejących baz adresów e-mail,
 • zarządzanie bazą adresów e-mail,
 • tworzenie wiadomości e-mail,
 • wysyłanie wiadomości e-mail,
 • odpowiadanie na wiadomości e-mail,
 • tworzenie szablonowych, schematycznych wiadomości e-mail.

E-marketing – jakie są jego podstawowe założenia?

Podstawowymi założeniami e-mail marketingu są:

 • pozyskiwanie klientów,
 • tworzenie relacji z klientami,
 • budowanie lojalności konsumenckiej,
 • tworzenie i utrwalanie założonego wizerunku firmy,
 • zoptymalizowanie procesów marketingowych,
 • zwiększenie sprzedaży.

E-marketing – do czego jest wykorzystywany?

Do najpopularniejszych działań marketingowych, do których wykorzystuje się e-mail marketing, należą:

 • programy lojalnościowe,
 • promocje konsumenckie,
 • public relations,
 • relacje inwestorskie,
 • komunikacja wewnętrzna.

E-mail marketing – jak go poprawnie stosować?

Najczęstszym zastosowaniem e-mail marketingu są:

 • informowanie (tu: newsletter firmowy, biuletyn wewnętrzny, dziennik elektroniczny i inne),
 • promocja (tu: reklama z ofertą),
 • sprzedaż (tu: przekierowanie do sklepu internetowego).

Ponadto opisywana koncepcja jest coraz chętniej wykorzystywana do realizowania badań marketingowych. Należy pamiętać, że aby e-marketing był skuteczny, konieczne jest przeprowadzenie selekcji adresów e-mail, na które zostaną wysłane wiadomości. Istotna jest także uprzednie otrzymanie zgody od użytkowników na otrzymywanie e-maili. Treść wiadomości powinna być przemyślana. I tak – za dużo tekstu może zniechęcić potencjalnych klientów do zapoznania się z biuletynem, a zamieszczenie rzeczywistych zdjęć produktu – zachęcić do skorzystania z oferty. Niedopuszczalne są błędy zawarte w treści wiadomości –celem wiadomości e-mail jest sprawianie wrażenia profesjonalnej reklamy, a nie niedbałego tekstu napisanego na szybko. Dobrze więc zlecić stworzenie takiego biuletynu specjalistom – marketingowcom, copywriterom i grafikom. Ich współpraca może przynieść zamierzone efekty.

E-mail marketing – jakie przynosi korzyści?

E-mail marketing przynosi wiele korzyści. Przewiduje się, że w związku z wciąż rosnącym zainteresowaniem konsumentów sprzedażą internetową, lista tych korzyści będzie stale się poszerzać. Do najważniejszych zalet e-mail marketingu należą:

 • niskie koszty – wysyłanie wiadomości e-mail, w przeciwieństwie do tradycyjnych listów czy drukowania ulotek, niewiele kosztuje (jedynie koszt Internetu i opłacenie specjalisty, który będzie czuwał nad wyżej wymienionymi procesami e-mail marketingu),
 • szybkość docierania do klientów – przekaz nadany w wiadomości e-mail trafia do klientów natychmiast,
 • elastyczność – z e-mail marketingu mogą korzystać małe (również te jednoosobowe), średnie i duże przedsiębiorstwa, nie ma więc zawężonego grona zainteresowanych tą formą,
 • możliwość łatwego i szybkiego mierzenia skuteczności – przedsiębiorcy korzystający z e-mail marketingu dostają informacje zwrotne na temat tego: ilu użytkowników otworzyło wiadomość, ilu użytkowników kliknęło w zawartość wiadomości, czy wiadomości wygenerowały sprzedaż.

E-mail marketing – o czym jeszcze warto wiedzieć?

E-mail marketing to z całą pewnością taka forma marketingu, z której przedsiębiorcy coraz chętniej będą korzystać. Warto więc zagłębiać wiedzę na ten temat. Poniżej lista kilku ciekawostek o e-mail marketingu.

 • Koncepcja e-mail marketingu odwołuje się do marketingu relacji (ang. premission marketing), czyli jej głównym założeniem jest budowanie relacji z klientami i kolejno – utrzymywanie więzi z nimi.
 • Marketing relacji, a co za tym idzie – koncepcja e-mail marketingu zakładają, że odbiorca komunikatu, czyli wiadomości e-mail, powinien wyrazić zgodę na jej otrzymywanie.
 • Jeśli odbiorca wiadomości e-mail nie wyraził zgody na jej otrzymywanie, taką wiadomość należy uznać za spam.
 • Najistotniejszymi wskaźnikami oceniającymi e-mail marketing są OR (ang. open rate) oraz CTR (ang. click-through rate).
 • OR (ang. open rate) to otwieralność. Wskaźnik ten przedstawia procent użytkowników, którzy otworzyli otrzymaną wiadomość e-mail.
 • CTR (ang. click-through rate) to klikalność. Wskaźnik ten przedstawia procent użytkowników, którzy otworzyli otrzymaną wiadomość e-mail, a kolejno kliknęli w jej zawartość.
 • W 2018 roku e-mail marketing osiągnął około 3% udziału w całościowym rynku internetowej reklamy. Przewiduje się, że w kolejnych latach udział ten będzie wzrastał.

E-marketing – czy warto?

Korzyści wynikające z wdrożenia e-marketingu do przedsiębiorstwa są ogromne. Zdecydowanie warto więc zainteresować się tą formą marketingu bezpośredniego.